Financiële resultaten Q2 2018

oktober 5, 2018

De investeringsportefeuille van Incofin CVSO bedraagt per 30/06/2018 € 78 miljoen (+5%), vooral door een toename van de leningenportefeuille naar 50 kredieten (49 in 2017) aan 45 partner instellingen in 28 landen (25 in 2017). Zowel de achtergestelde leningen- als participatie portefeuille bleven stabiel. We hopen gedurende de tweede helft van 2018 nieuwe aandelenparticipaties te kunnen realiseren.

Momenteel worden dankzij de gedane investeringen wereldwijd 3,4 miljoen micro-ondernemers ondersteund, een stijging van 0,2 miljoen tegenover eind 2017.

Het resultaat na financiële lasten en belastingen bedraagt per 30/06/2018 € 0,72 miljoen.