Join the people who believe in inclusive progress

Het beste uit twee werelden

Incofin cvso ontstond uit de drang en de wens van specialisten uit de ngo- en uit de bankwereld om duurzame verandering tot stand te brengen zonder afhankelijk te zijn van donaties of overheidsbudgetten. Van onderuit. Zo wijden we ons nu al een kwarteeuw aan succesvolle sociale investeringsprojecten. Vandaag tellen we meer dan 60 onafhankelijke professionals in binnen- en buitenland. Onze organisatie wordt centraal aangestuurd vanuit België door een zelfstandig managementteam en een Raad van Bestuur, en is overal waar nodig lokaal aanwezig. Onze experten hebben veel ervaring met microfinanciering en onderhouden wereldwijd banden met investeerders. Met hun enthousiaste aanpak, betrokkenheid en persoonlijke contacten met de organisaties waarin Incofin cvso investeert, maken ze een belangrijk verschil. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de 2.570 aandeelhouders die hun onmisbare steentje bijdragen.

overlay profile photo

“Ontwikkeling groeit vanuit het enthousiasme van mensen.”

Frans Verheeke

Ere-Voorzitter Strategische Adviesraad

Raad van Bestuur

Incofin cvso beschikt over een bijzonder geëngageerde Raad van Bestuur. De Raad bestaat uit vertegenwoordigers aangesteld door de aandeelhouders: stichters, particulieren, banken, bedrijven en non-profitorganisaties. De bestuurders vergaderen minstens drie maal per jaar. Zij bepalen en bewaken de missie van Incofin cvso, houden tijdens elke vergadering de financiële cijfers tegen het licht en stippelen de strategie en het beleid – onder meer investeringsbeleid – voor de toekomst uit. Om de twee jaar organiseren de bestuurders een tweedaags seminarie om de koers van Incofin cvso te evalueren en zo nodig te herijken.

Strategische Adviesraad

Incofin cvso heeft zijn Raad van Bestuur hereleid van 30 naar 15 leden na een unanieme beslissing in 2017. De Strategische Adviesraad werd opgericht uit de leden van de Raad van Bestuur en voormalige bestuursleden. Dit orgaan heeft voornamelijk als doelstelling om vanuit de aandeelhoudersbasis input, advies en aanbevelingen te doen aan de Raad van Bestuur over de missie, actuele en lange termijn strategieën, objectieven en plannen, en de positionering van de Vennootschap. Daarnaast zijn de leden verantwoordelijk voor de oprichting, werking en samenstelling van de comités en de benoemingen en ontslagen van bestuurders.

Investeringscomité

Binnen de Raad van Bestuur worden de specifieke investeringsbeslissingen door het Investeringscomité genomen. Dit comité verenigt bestuurders die heel vertrouwd zijn met de specifieke risico’s en omgeving van microfinanciering. Het Investeringscomité onderzoekt en beoordeelt de investeringsvoorstellen die het managementteam voorgelegt. De ultieme investeringsbeslissingen worden op onafhankelijke wijze door het Investeringscomité genomen. Het Investeringscomité vergadert maandelijks.

Auditcomité

Daarnaast waakt een Auditcomité, eveneens samengesteld uit bestuurders, op de correctheid van de financiële staten van Incofin cvso.

De verantwoordelijken die het engagement van Incofin cvso elke dag waarmaken

Loïc De Cannière

Chair Incofin Investment Management

Geert Peetermans

Co-CEO

Paul Buysens

Co-CEO

Dina Pons

Managing Partner

David Dewez

Managing Partner

Aditya Bhandari

Co-Head Asia Region

Noémie Renier

Head of Debt FI en Partner

Serkan Alhan

General Counsel en Partner

Rita Van den Abbeel

Chief Risk and Compliance Officer

Jan Dewijngaert

Jan Dewijngaert

Director Private Equity EECA

Jorgen Muylaert

Communications Manager

Valérie Brouwers

Group Controller

Viktoria Popova

Head of Technical Assistance

Achim Deviaene

Head of Treasury Operations

Geschiedenis

Nieuwe aandeelhouder

In twee kliks doe je mee. Proficiat!
overlay
Vragen?

Hier vind je duidelijke antwoorden

Hier vind je duidelijke antwoorden

Ben je al vennoot?

Dan gaat inschrijven nog sneller
overlay