Heb je nog vragen of twijfels?

Hier vind je de antwoorden die je zoekt.

 • Hoe kan ik aandeelhouder worden van Incofin cvso?

  Je kan al aandeelhouder worden vanaf 130,20 euro (1/20e aandeel). Elke investering moet een veelvoud van 130,20 euro zijn voor 1/20e aandeel, of een veelvoud van 2.604 euro voor hele aandelen. In drie eenvoudige stappen ben je ingeschreven:

  1. Vul het inschrijvingsformulier in.
  2. Schrijf het juiste bedrag over met vermelding van de naam van de persoon die de aandelen koopt.
   IBAN: BE16 8900 1429 2474
   BIC: VDSPBE91
  3. Een week na ontvangst van de betaling krijg je een uittreksel uit het aandeelhoudersregister dat je inschrijving bevestigt, met vermelding van je aandeelhoudersnummer.

  Is het niet helemaal duidelijk? Aarzel niet om ons te contacteren per telefoon +32 (0)3 829 25 36 of e-mail info@incofincvso.be.

 • Ik ben al aandeelhouder. Hoe teken ik op bijkomende aandelen?

  Als je al aandeelhouder bent, hoef je het inschrijvingsformulier niet meer in te vullen. Je stort het gewenste bedrag op het rekeningnummer van Incofin cvso (IBAN: BE16 8900 1429 2474 – BIC: VDSPBE91), met vermelding van je persoonlijke aandeelhoudersnummer als mededeling. Dit nummer vind je terug op het uittreksel van het aandeelhoudersregister dat je ontving bij je vorige investering. Een week na ontvangst van de betaling krijg je een uittreksel van het aandeelhoudersregister dat je aankoop bevestigt.

 • Waar vind ik het inschrijvingsformulier?

  Je vindt het inschrijvingsformulier op de pagina ‘investeer’, of via deze link.

 • Waarin investeer ik?

  Je investeert in een aandeel in een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Een coöperatieve vennootschap is een vennootschap samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten (op deze website gebruiken we ook het woord investeerder of aandeelhouder) met veranderlijke inbrengen. De vennoot die de vennootschap wil verlaten, heeft daartoe in principe altijd de mogelijkheid. Slechts in een aantal statutair bepaalde gevallen kan de Raad van Bestuur dit weigeren of opschorten. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, tenzij na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur. Meer weten hierover? Info en voorwaarden.

 • Voor welk bedrag kan ik intekenen?

  Je kiest zelf voor welk bedrag je inschrijft, zolang het maar minstens 130,20 euro is (1/20e aandeel).

  Elke investering moet een veelvoud van 130,20 euro zijn voor 1/20e aandeel, of een veelvoud van 2604 euro voor hele aandelen. Er is geen maximum. Per 12 maanden mag Incofin cvso wel voor maximum 5 miljoen EUR aandelen uitgeven.

 • Zijn er kosten?

  Nee, je betaalt geen instapkosten, uitstapkosten of beheersvergoedingen.

 • Wat zijn de fiscale voordelen?

  Incofin cvso is een erkend ontwikkelingsfonds voor microfinanciering. Daarom heb je als particulier onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvermindering van 5 % op het bedrag dat je investeert in Incofin cvso.

  Verder genieten particuliere investeerders van een vrijstelling van roerende voorheffing. Voor het (inkomsten-)jaar 2020 is de eerste schijf van 812 euro aan dividenden per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing. Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. De vrijstelling geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. De vrijstelling geldt wel voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Incofin CVSO.

  Dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen waren reeds vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste schijf van 190 euro dividenden (200 euro geïndexeerd voor 2020). Deze vrijstelling van 190 euro roerende voorheffing voor dividenden van de coöperatieve vennootschappen wordt voortaan geïntegreerd in de algemene nieuwe vrijstelling voor dividenden. Sinds 2018 wordt de roerende voorheffing op alle dividenden door Incofin aan de  bron ingehouden. De terugvordering van de vrijgestelde roerende voorheffing zal via de belastingaangifte dienen te gebeuren.

  Incofin zal een attest voorzien waarbij de ingehouden percentages aan roerende voorheffing op de door u ontvangen dividenden duidelijk  staat weergegeven. Deze kan u dan als bewijs bewaren voor een eventuele vraag van de fiscus.

  Hier vind je alle details.

 • Hoe treed ik uit als aandeelhouder?

  Treed je graag geheel of gedeeltelijk uit als aandeelhouder? Geen probleem. Vraag je uittreding aan per mail op info@incofincvso.be

  Uittreden kan tijdens de eerste zes maanden van elk jaar (tussen 1 januari en 30 juni). Indien je op 1 juli of later in het jaar vraagt om uit te treden, moet je tot 1 januari van het volgende jaar wachten voor je uitbetaald wordt. De wet schrijft dit voor en we kunnen hier niet van afwijken. In een beperkt aantal statutaire bepaalde gevallen kan de Raad van Bestuur een uittreding opschorten of weigeren.

  Binnen enkele dagen na ontvangst van je verzoek tijdens de eerste helft van het jaar, ontvang je de betaling op het bankrekeningnummer dat je ons gaf. Indien je de betaling op een andere rekening wenst, nemen we eerst contact met je op om te checken dat jij wel degelijk de eigenaar bent van die rekening.

  Het bedrag dat een vennoot bij uittreding of bij gedeeltelijke terugname van aandelen terugkrijgt, kan nooit meer zijn dan het bedrag dat hij of zij oorspronkelijk investeerde. Uitgekeerde dividenden niet meegeteld natuurlijk.

  De statuten bepalen dat de uitkering gelijk zal zijn aan het laagste bedrag van de twee volgende:

  • nominale waarde van het aandeel (2.604 euro of 130,20 euro voor 1/20e aandeel)
  • of de boekwaarde van het aandeel, berekend door het eigen vermogen, zoals blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening voorafgaand aan de goedkeuring van de uittreding, minus de reserves, te delen door het aantal bestaande aandelen

  Er zijn geen kosten verbonden aan in- of uittreding.

  Bij gedeeltelijke uittreding zullen we u vragen welke aandelen u wil verkopen. De aankoopdatum van de te verkopen aandelen speelt mee in verdere fiscale behandeling van de aandelen die u nadien nog in portefeuille heeft.

 • Mijn adres of bankrekening is gewijzigd. Wat nu?

  Als je adres of bankrekening wijzigt, laat je dat best zo snel mogelijk weten. Hiervoor stuur je een mailtje naar info@incofincvso.be.

  In dit mailtje vermeld je de wijziging die heeft plaatsgevonden, en ook het oude adres of bankrekeningnummer. Zo kunnen wij de nodige aanpassingen doen. Als je bankrekeningnummer veranderd is, vragen wij daar ook een bewijs voor. Dit kan een kopie van een uittreksel, een kopie van je bankkaart of een brief van de bank zijn.

 • Waar kan ik het jaarverslag vinden?

  Ons jaarverslag vind je hier. Het bevat getuigenissen, hoogtepunten, informatie over ons bestuur en natuurlijk ook het financiële verslag.

 • Waar vind ik de informatienota?

  Je kan onze informatienota hier downloaden. Je kan hem ook kosteloos en op eenvoudig verzoek aanvragen per post: Incofin Investment Management, Sneeuwbeslaan 20, postbus 2, 2610 Wilrijk. Per email: info@incofincvso.be, of per telefoon: 03 829 25 36.

  In de informatienota vind je onder meer informatie over risicofactoren, de identiteit en de activiteiten van de uitgevende instelling, financiële informatie over de uitgevende instelling, alsook de informatie over de aanbieding en de aangeboden aandelen.

 • Zijn mijn gegevens beschermd?

  We vinden jouw privacy belangrijk. Je gegevens worden enkel gebruikt door Incofin cvso. Zij worden zonder je toelating nooit doorgegeven aan derden. Je gegevens worden bewaard door Incofin cvso en je kan te allen tijde inzage vragen. Op jouw eenvoudig verzoek verwijderen wij deze gegevens uit onze bestanden. Onze Privacy policy vind je hier.

 • Wat is Incofin Investment Management?

  Incofin Investment Management is de fondsenbeheerder van Incofin cvso. Incofin IM heeft zijn hoofdkantoor in Antwerpen (België), en heeft ook regionale kantoren in Bogotá (Colombia), Nairobi (Kenia) en Phnom Penh (Cambodia). In deze kantoren werkt een internationaal team van experten met veel ervaring in microfinanciering.

  Incofin IM is een impactinvesteerder die gelooft dat lokaal ondernemerschap en investeringen geworteld in de dagdagelijkse realiteit van mensen, leiden tot duurzame vooruitgang voor economieën in ontwikkeling. De fondsenbeheerder werkt volgens de ‘Capital Plus’-aanpak: de creatie van meerwaarde door een sterke en nabije betrokkenheid bij de investeringen op het terrein.

  Incofin Investment Management werd opgericht in 2009 door Incofin cvso en het management.

 • Wat is technische assistentie?

  Incofin cvso biedt technische assistentie aan financiële partners in ontwikkelingslanden die nood hebben aan ondersteuning op maat. Zo worden deze partners niet enkel financieel, maar ook technisch ondersteund. Hiervoor worden microfinancieringsexperten ingeschakeld die hun kennis delen met de medewerkers. Dankzij deze gerichte bijstand kunnen deze instellingen meer mensen met een laag inkomen beter verder helpen. In het impactverhaal van FATEN in Palestina kan je lezen hoe onze technische ondersteuning werkt.

 • Wat is microfinanciering?

  Microfinanciering is een verzamelnaam voor financiële diensten zoals kredieten, spaarboekjes en verzekeringen voor mensen die geen of zeer beperkte toegang hebben tot commerciële banken door armoede, gebrek aan vast inkomen of door het feit dat ze in heel afgelegen gebieden leven.

  Door mensen toegang te geven tot financiële diensten wordt het lokale ondernemerschap gestimuleerd. Dit kan leiden tot duurzame vooruitgang. Het basisidee van microfinanciering volgens Muhammad Yunus, Nobelprijswinnaar en pioneer achter het concept van microfinanciering:

  • mensen helpen om zichzelf te helpen
  • iedereen toegang verlenen tot financiële diensten
  • zelfstandigheid promoten, vooral voor vrouwen
  • ontwikkelen van nationale of regionale financiële systemen

  Fondsen zoals Incofin cvso verstrekken financiering (leningen of eigen vermogen) aan kleine en middelgrote microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze instellingen ondersteunen micro-ondernemers door hen toegang te geven tot financiële diensten (kredieten, spaarproducten, financiële transacties, opleidingen…).

Nog vragen?

+32 (0)3 829 25 36

Bouw mee aan een nieuwe toekomst

Investeer in gedreven ondernemers en in jezelf. Dit kan al vanaf €130,20.
Investeer mee