Samen met onze sociaal bewogen aandeelhouders steunen we wereldwijd bijna 3.200.000 ondernemende mensen!

“We investeren al met succes van in Ecuador tot in Indonesië. Maar we willen graag nog meer grenzen verleggen. Er is zoveel te doen.”

Geert Peetermans

Co-CEO Incofin

 

Geen gebakken lucht maar tastbare, gunstige gevolgen

De ondernemers die je via Incofin cvso steunt, hebben een droom en zijn dapper. Ze kunnen en willen groeien maar hebben een financieel duwtje in de rug nodig. Een microfinancieringsinstelling leent hen een klein bedrag. Een investeringskrediet voor bijvoorbeeld een voertuig, vee, plantgoed of een atelier kan het verschil maken voor een volledige familie of zelfs een hele gemeenschap. Samen sterk is bij ons geen loze kreet. De gedrevenheid van lokale boeren, winkeliers en producenten in ontwikkelingslanden plus jouw investering met een hart plus de inzet van onze medewerkers maakt heel veel mogelijk.

Mensen zijn belangrijker dan geld

Het directe effect op de levenskwaliteit en de mogelijkheden voor groei en ontwikkeling bepalen of een organisatie voor Incofin cvso een goede investering is. Daarvoor gaan we waar weinig anderen gaan – Haïti bijvoorbeeld, met partner ACME, en Palestina met partnr Faten. Vaak zijn we de eerste externe investeerder. Dat was onder andere het geval in Bina Artha Ventura in Indonesië. En we blijven wanneer het moeilijk wordt, zoals in Kenia en Congo.

Een beter leven voor de volgende generatie

Samen brengen we hoop, ook in onzekere tijden en op minder evidente plaatsen. Dat heeft een positief effect over de generaties heen: meer zelfredzaamheid en een hogere levensstandaard. Als een micro-onderneming groeit met microkrediet, dan betekent dat een beter inkomen voor het gezin. Dat geeft meer financiële ruimte om schoolgeld te betalen, wat zich vertaalt naar meer kansen op een betere toekomst. Ook voor ondernemende vrouwen. Soms geniet zelfs heel het dorp mee, dankzij extra jobs die gecreëerd worden.

Fairtrade aanmoedigen

Incofin is een van de stichtende aandeelhouders van het Fairtrade Access Fund. Dat fonds verbetert de toegang van kleine boeren tot de afzetmarkten en financiert ook langetermijninvesteringen van de coöperatieven in infrastructuur, machines, aanplantingen… De fairtradeboerenorganisaties zijn actief in zestien landen en telen tien verschillende gewassen, waaronder koffie, cacao en quinoa.

Ga mee voor verandering

Word nu aandeelhouder van Incofin cvso. Het kan al vanaf 130,20 euro.
Investeer mee