Een klacht indienen

Incofin cvso wil een verantwoordelijke investeerder zijn. Uw feedback is belangrijk voor ons. Alle externe belanghebbenden worden uitgenodigd om feedback, bezorgdheden of klachten in te dienen via  grievance@incofin.com.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, moedigt Incofin cvso u aan om alle relevante informatie in uw klacht op te nemen zoals:

  • Uw naam en contactgegevens;
  • De naam van de Incofin cvso-vennoot of partnerorganisatie waarover de melding gaat (bijvoorbeeld: de naam van de onderneming, het fonds, de fondsbeheerder of financiële instelling in kwestie);
  • Informatie over het wangedrag of de wanpraktijk;
  • Informatie met betrekking tot de eventuele schade veroorzaakt door het vermeende wangedrag of wanpraktijk, zo gedetailleerd mogelijk;
  • Alle documenten die de beschuldiging van wangedrag of wanpraktijk kunnen staven;
  • Informatie over de stappen die zijn genomen voorafgaand aan het indienen van de melding of klacht om het vermeende gedrag, misstand of de schade aan te pakken (indien van toepassing);
  • Informatie over de gewenste oplossing;
  • Eventueel speciaal verzoek rond de vertrouwelijkheid van de persoon of entiteit die de klacht indient.

De ombudspersoon bevestigt binnen vijf werkdagen de ontvangst van de klacht en informeert u over de klachtenafhandelingsprocedure.