Word nu aandeelhouder!

Incofin cvso is een Belgisch investeringsfonds met heel wat internationale ervaring en het hart op de juiste plaats. We weten waar jouw geld naartoe gaat en wat ermee gebeurt, dankzij onze lokale investeringsteams. We houden je regelmatig op de hoogte en geven je, naast de voldoening om samen een positieve bijdrage te leveren, een mooi financieel rendement*.

*Het feit dat er de vorige jaren steeds dividenden zijn uitgekeerd is geen garantie voor de toekomst.

Drie goede redenen om aandelen te kopen

overlay

Je steunt wereldwijd micro-ondernemers

De ondernemers die je via Incofin cvso steunt, hebben een droom en zijn dapper. Ze kunnen en willen groeien maar hebben een financieel duwtje in de rug nodig. Een investeringskrediet voor bijvoorbeeld een voertuig, vee, plantgoed of een atelier kan een verschil maken voor een volledige familie of zelfs een hele gemeenschap. Een lokale microfinancieringsinstelling (MFI) leent hen een beperkt bedrag. Incofin cvso helpt deze MFI’s te financieren. Samen sterk is bij ons geen loze kreet.

overlay

Je geniet een direct financieel voordeel

Incofin cvso is een erkend ontwikkelingsfonds voor microfinanciering. Daardoor heb je recht op een belastingvermindering van 5 % op het bedrag dat je investeert in Incofin cvso. Daarnaast kan Incofin cvso zijn aandeelhouders met een dividend belonen. Geen maximaal maar een redelijk dividend want doel nummer één is zorgen dat onze investeringen een grote sociale impact hebben. Op de eerste schijf van 800 euro dividend kan je als particuliere investeerder vrijgesteld worden van roerende voorheffing.

overlay

Je maakt de lokale instellingen mee sterker

In deze snel evoluerende wereld hebben onze financiële partners in ontwikkelingslanden zelf ook baat bij ondersteuning op maat. Incofin cvso trekt elk jaar 100.000 euro uit voor technische assistentie. Hiermee cofinancieren we projecten waarmee experten hun kennis ter beschikking stellen van onze lokale partners. Zo zorgen we er mee voor dat deze partnerinstellingen sterker worden en duurzamer functioneren.

Waarschuwing

Investeren in aandelen houdt risico’s in. De aandelen zijn op naam, niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Uittreden – geheel of gedeeltelijk – kan slechts tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (1 januari tot en met 30 juni), na akkoord van de Raad van Bestuur. Het gaat om een doorlopende openbare aanbieding van aandelen voor een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de publicatie van de informatienota (i.e. vanaf 19 juli 2023 tot 18 juli 2024), tenzij de aanbieding vervroegd wordt afgesloten ten gevolge van het bereiken van het maximum bedrag van 5 miljoen euro vóór het einde van deze 12-maanden periode. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan hebben op het financiële rendement. Lees daarom vooraf de volledige informatienota met bijzondere aandacht voor de risicofactoren alsook het essentiële-informatiedocument.  Incofin cvso is onder andere onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Interesten waaraan schuldfinanciering gebeurt zijn onderhevig aan marktinvloeden en kunnen een impact hebben op de marges van het fonds. Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de liquiditeit van Incofin cvso.

 

Voor welk bedrag kan ik intekenen?

Je kiest zelf voor welk bedrag je inschrijft, zolang je minimuminvestering 130,20 euro is en de totale investering een veelvoud van dit bedrag. Er is geen maximum. Per 12 maanden mag Incofin cvso wel voor maximum 5 miljoen euro aandelen uitgeven.

Waarin investeer ik?

Je investeert in een aandeel van een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Je kan inschrijven op volledige aandelen met nominale waarde 2.604 euro of op 1/20ste van aandelen met nominale waarde 130,20 euro, of op een combinatie van beide. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, tenzij na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Wat is een coöperatieve vennootschap?

Een coöperatieve vennootschap is een vennootschap samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten (op deze website gebruiken we ook de woorden investeerder en aandeelhouder) met veranderlijke inbrengen. De vennoot die de vennootschap wil verlaten, heeft daartoe in principe steeds de mogelijkheid, maar dit kan concreet enkel tijdens de eerste zes maanden van het jaar en maximaal aan de vastgestelde nominale waarde. Slechts in een aantal statutair bepaalde gevallen kan de Raad van Bestuur dit weigeren of opschorten.

 

Kosten

Je betaalt geen instapkosten, uitstapkosten of beheersvergoedingen.

Rendement

De financiële opbrengst op een investering in Incofin cvso bestaat uitsluitend uit dividenden op deze aandelen. Aangezien Incofin cvso een sociaal oogmerk heeft, streven de vennoten een beperkt vermogensvoordeel na naast een belangrijk sociaal rendement.

Klachten en toepasselijk recht

In geval van klachten kan je je wenden tot het klachtenmanagement van Incofin cvso, op 03 829 25 36 of via info@incofincvso.be. Je kan je ook richten tot de ombudsman voor financiële geschillen, die is gekwalificeerd inzake het Wetboek van Economisch Recht. De contactgegevens: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

De aandelen, rechten en verplichtingen van Incofin cvso worden beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

overlay
Nieuwe aandeelhouder?

In twee kliks doe je mee. Proficiat!

Ben je al vennoot?

Dan gaat inschrijven nog sneller.

“Hartelijk dank voor het prima werk dat jullie overal leveren, voor het mooie dividend én het goede gevoel.”

Aandeelhouder Incofin cvso

Nieuwe aandeelhouder

In twee kliks doe je mee. Proficiat!
overlay
Vragen?

Hier vind je duidelijke antwoorden

Hier vind je duidelijke antwoorden

Ben je al vennoot?

Dan gaat inschrijven nog sneller
overlay

Nog vragen?

+32 (0)3 829 25 36