Incofin ondersteunt ACME in Haïti met “technische assistentie” in de ontwikkeling van leningen voor zonne-energie, huisvesting en landbouwmachines

oktober 1, 2018

Incofin cvso keurde in september een donatie voor een project inzake Technische Assistentie (TA) goed om ACME te ondersteunen bij het diversifiëren van het productenaanbod. Hiermee kunnen micro-ondernemers investeren in zonne-energie, huisvestingsverbeteringen en landbouwmachines, wat de bedrijfsproductiviteit en levensstandaard van de klanten significant kan verbeteren.

Omdat de veroudering van de infrastructuur zorgt voor onvoorspelbare energievoorziening in Haïti, zijn Haïtianen genoodzaakt zich te wenden tot lokale bronnen zoals houtverbranding om de tekorten aan elektriciteit op te vangen. De nieuwe zonne-energielening van ACME zal klanten helpen om goedkope zonnetechnologie aan te kopen zoals omvormers, zonnepanelen en zonnelampen, die klanten een betrouwbaardere energievoorziening kunnen bieden.

De frequentie en de ernst van aardbevingen en andere natuurrampen vormen een extra infrastructuuruitdaging in Haïti, voornamelijk woningen. Met de nieuwe huisvestinglening hoopt ACME te kunnen inspelen op de uiteenlopende huisvestingbehoeften van haar klanten, door financiering te bieden voor bouw- en afwerkingswerkzaamheden, renovaties, ruimteontwikkeling en kleinere verbeteringen aan het erfpacht.

Terwijl zonne-energie en woningen nieuwe investeringsgebieden voor ACME zijn, zal de nieuwe lening op landbouwmachines voortbouwen op de aanzienlijke ervaring die ACME heeft opgedaan met het bedienen van de landbouwsector, die goed is voor meer dan 25% van de economische productie van Haïti. Met dit product kunnen boeren landbouwmachines kopen om hun productiepraktijken efficiënter te maken.

Het project zal gezamenlijk gefinancierd worden door Incofin cvso en ACME, en gaat in oktober 2018 van start.