Microfinanciering draagt in hoge mate bij tot de socio-economische ontwikkeling van Cambodja – sinds 2012 moedigt Incofin er verantwoordelijke kredietverlening aan

augustus 13, 2019

In de internationale, lokale en Belgische pers ontstond recent een debat over microkredieten in Cambodja.

Cambodja werd in de jaren ’70 en ’80 door een burgeroorlog verscheurd en in de jaren ’90 met buitenlandse steun langzaam heropgebouwd.  Het verstrekken van microkredieten speelde een belangrijke rol in de socio-economische heropbouw van het land.

In tegenstelling tot andere landen, waar microfinanciering in dichtbevolkte, stedelijke gebieden ontstond, richtte de Cambodjaanse microfinancieringssector zich van bij het begin vooral op kleine landbouwers.  Deze mensen hadden vanwege hun hoog risicoprofiel geen toegang tot krediet bij gereguleerde banken, en werden zo vaak getroffen door woekeraars zonder scrupules.

Naarmate de microfinancieringssector in Cambodja groeide, werden positieve initiatieven ter bescherming van de microfinancieringsklanten genomen.  De Centrale Bank van Cambodja speelde hierin een sleutelrol via de ontwikkeling van aangepaste regelgeving.  De microfinancieringsinstellingen spanden zich in op het vlak van productontwikkeling van bijvoorbeeld individuele leningen naast groepsleningen, het veranderen van wekelijkse naar maandelijkse terugbetalingen en het voorzien van betaalpunten in landelijke gebieden.  De belangrijkste instellingen onderwierpen zich ook vrijwillig aan controle door onafhankelijke derden, zoals de ‘Client Protection Principles’ en de ‘SMART Campaign’.

Een recent rapport van de Wereldbank (2018) bevestigde de voordelen van microfinanciering in Cambodja.  Het rapport geeft aan hoe microfinanciering positieve effecten heeft op de financiële toestand en het welzijn van de gezinnen.  De armoede in Combodja viel terug van 47 % in 2007 naar 13,5 % in 2014, en formele microfinanciering drong informele leningen van woekeraars terug van 32 % in 2004 tot 6 % in 2016.

Het recente rapport ‘Collateral Damage’, gepubliceerd door de Cambodjaanse mensenrechtenorganisatie LICADHO en de armoedeorganisatie Sahmakum Tean Tnaut (STT), veroorzaakte recent een internationaal debat over het verlenen van de microkredieten in Cambodja omdat het mensen in schuldenoverlast zou duwen.

Als een wereldwijde, impact-investeerder is Incofin ook actief in het ondersteunen van inclusieve financiële diensten in Cambodja.  Daarbij legt Incofin de nadruk op rurale gebieden.

Bij Incofin zijn we ons goed bewust van de risico’s van schuldenoverlast. Incofin coördineerde en financierde in 2012 een initiatief om het probleem van overmatige schulden in Cambodja in kaart te brengen. Dit project zorgde er mede voor dat een Kredietcentrale werd opgericht, waarvan de raadpleging vandaag verplicht is voor alle erkende microkredietverstrekkers in Cambodja.

In 2016 pionierde Incofin met het initiatief ‘Responsible Lending Guidelines’, waarbij “verantwoordelijke” kredietverstrekking aangemoedigd werd.  Deze richtlijnen werden geleidelijk aan door de financiële sector toegepast.  Sindsdien investeert Incofin enkel nog in instellingen die deze richtlijnen consequent toepassen.  Als gevolg hiervan bouwde Incofin Investment Management zijn investeringen in Cambodja af van US$ 84 miljoen in 2016 naar US$ 44 miljoen vandaag (van 15% van de alle investeringen van Incofin in 2016 naar 5% vandaag).  Met deze evolutie ging Incofin lijnrecht in tegen de algemene trend van ongebreidelde groei in de Cambodjaanse microfinancieringssector.  Incofin stelt vast dat vandaag een aantal organisaties in Cambodja duidelijk op een verantwoordelijke manier krediet verstrekken en ziet dat een gezonde sectorgroei mogelijk is.

Momenteel steunt Incofin de derde fase van de ‘Responsible Lending Guidelines’ , die onder meer steekproefsgewijze de schuldenoverlast beoordeelt om kredietverlening verder te verbeteren.  Incofin meent dat dit onderzoek representatieve data kan bieden die de gegevens van het LICADHO en STT rapport aanvullen.  De resultaten worden in november 2019 verwacht.  Zo hoopt Incofin verder een sereen debat te kunnen stimuleren over microfinanciering in Cambodja, en over het oplossen van tekortkomingen in samenspraak met andere actoren zoals de Centrale Bank.

Op basis van jarenlange ervaring en aanwezigheid op het terrein concludeert Incofin dat er in Cambodja wel degelijk een risico op schuldenoverlast bestaat, maar dat de microfinancieringssector in hoge mate heeft bijgedragen tot de economische ontwikkeling van het land, in het bijzonder in landelijke gebieden waar structurele alternatieve oplossingen ontbraken.  Samen met andere organisaties, moedigt Incofin daarbij verantwoordelijke kredietverstrekking aan.  Zo probeert Incofin de klanten in Cambodja maximaal te beschermen en ondernemerschap op een verantwoordelijke manier te ondersteunen.