25 jaar Incofin cvso

mei 1, 2017

Op de Algemene Vergadering in april werden de resultaten van 2016 van Incofin cvso voorgesteld. Deze vond plaats in De Handelsbeurs in Gent, en er waren ongeveer 300 aandeelhouders en sympathisanten aanwezig. Juan David Rendón van Cooperativa de los Andes kwam vertellen over de koffieteelt in Colombia.

Enkele hoogtepunten:

Verderzetting van een stabiel groeipad
Het jaar 2016 wordt gekenmerkt door de verderzetting van een stabiel groeipad. De portefeuille steeg met 15% en bedroeg op het einde van het jaar 60,1 miljoen euro. Opnieuw vonden talrijke investeerders, vooral particulieren, hun weg naar Incofin. Het kapitaal van de vennootschap nam met 6,9 miljoen euro toe. Het aantal aandeelhouders groeide met 300 aan tot 1.791.

Groter klantenbereik

De 50 financiële instellingen waarin Incofin cvso investeert, bedienden in 2016 ongeveer 3,4 miljoen klanten wereldwijd. Het jaar voordien werden indirect 2,9 miljoen klanten bereikt via 43 instellingen.

Mooi financieel resultaat
Incofin cvso behaalde een netto-winst van 1,9 miljoen euro. Dit stemt overeen met een rendabiliteit op het gemiddeld onderschreven kapitaal van 5,3%. Van de winst wordt een bedrag van ongeveer 0,9 miljoen euro als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd (2,5% op het onderschreven kapitaal). Het saldo wordt gereserveerd en geherinvesteerd in de klanten van Incofin cvso.