Tweede kwartaal bevestigt met positief resultaat

oktober 26, 2021

Portefeuille blijft stabiel 

Gezien het voorzichtige investeringsbeleid dat Incofin nog steeds toepast, blijft de grootte van de portefeuille met 72 miljoen euro stabiel ten opzichte van einde 2020. 

 

Incofin cvso vergroot haar impact 

Terwijl de investeringen van Incofin cvso op het einde van 2020 nog 4,7 miljoen ondernemers bereikten, is dat nu gestegen tot 5,2 miljoen ondernemers (waarvan 83% vrouwen) in 29 landen via 45 partnerorganisaties. In de eerste jaarhelft van 2021 investeerde Incofin cvso 15,6 miljoen euro in haar partnerorganisaties.   

 

Opnieuw een positief resultaat 

Na een moeilijk jaar 2020, knoopt Incofin cvso bij het afsluiten van het tweede kwartaal van 2021 opnieuw aan met een positief resultaat van 507.000 euro.  

 

Investeerders blijven trouw aan Incofin cvso 

Halfweg 2021 telde Incofin cvso 2.560 aandeelhouders. We mochten netto 6 nieuwe aandeelhouders verwelkomen sinds het begin van het jaar. Ook zien we een lichte stijging van het beheerde kapitaal: + 313.000 euro.  

 

BALANSCIJFERS (miljoen euro)06/202112/2020
Portefeuille71,675,2
Leningen44,046,8
Achtergestelde leningen12,013,0
Participaties15,715,4
Aantal investeringen5558
Afwaarderingen en provisies
Provisies2,04,1
% totale leningsportefeuille3,6%6,8%
PAR 309,2%5,8%
PAR 30 + herstructureringen12,8%15,3%
Financiering
Kapitaal en reserves49,749,4
Ingehouden winsten3,85,4
Financiering vreemd vermogen26,028,2
Beschikbare kredieten en cash13,913,7
Waarde per aandeel (in euro)
Net asset value (NAV)2.9192.894
Nominale waarde2.6042.604
Aantal aandeelhouders2.5602.554
RESULTAAT (miljoen euro)06/202112/2020
Inkomsten uit deelnemingsportefeuille0,30,9
Inkomsten uit leningen (senior + achtergesteld)-1,03,2
Provisies2,1-2,9
Operationele kosten-0,7-1,6
Andere inkomsten0,20,1
Operationeel resultaat (EBIT)0,9-0,2
Financieel resultaat-0,3-1,0
Belastingen-0,1-0,4
Resultaat na belastingen0,5-1,6