Meer klimaatfinanciering naar zij aan het klimaatfront

augustus 31, 2023

Klimaatfinanciering staat in de schijnwerpers, en terecht. De dreiging is reëel en de behoeften zijn enorm. Het goede nieuws is dat er investeerbare oplossingen zijn. Maar wanneer we hierover lezen, gaat het over het verminderen van uitstoot van broeikasgassen. Dat is belangrijk, maar er is nog een andere kant van het verhaal die we niet uit het oog mogen verliezen: aanpassing van klimaatverandering en veerkracht.

Minder dan 10 procent van alle klimaatfinanciering gaat op dit moment naar klimaatadaptatie en veerkracht. Dit komt niet doordat mitigatie (beperking van de opwarming van de aarde) belangrijker is dan adaptatie, maar omdat de impact van dergelijke projecten gemakkelijker te meten is dan die van adaptatieprojecten. Simpel gezegd, wat je meet, kun je beheren.

Het probleem van een te eenzijdige focus op klimaatmitigatie is dat het geen rekening houdt met het feit dat klimaatverandering niet alleen een milieuprobleem is, maar ook een uitdaging vormt voor levensonderhoud en sociale rechtvaardigheid. Mensen worden verschillend getroffen door klimaatverandering. Dit geldt met name voor mensen met een laag inkomen en andere kwetsbare gemeenschappen in ontwikkelingslanden en daarom is het van belang om bij investeringen ook aandacht te hebben voor rechtvaardigheid, gelijkheid en diversiteit.

Stel je bijvoorbeeld een kleine boer in Zuid-Amerika of Afrika voor. Die zou enorm geholpen zijn met klimaatbestendige zaden, een slim irrigatiesysteem, of bijvoorbeeld een noodopvang voor hun vee. Wat kunnen we doen om meer financiering te krijgen voor een bredere aanpak van klimaatverandering?

Uitdagingen

Als het gaat om adaptatieprojecten, is het nog steeds een beetje een wildernis. Waarom? Omdat het meten van de impact van aanpassing veel complexer is dan het meten van emissiereducties. Maar, zoals het gezegde luidt, “wat je meet, kun je beheren”. Dus we moeten manieren vinden om de impact van aanpassing en veerkracht beter te meten.

Een ander probleem is dat standaardisatie kan botsen met innovatie. We hebben zowel gemeenschappelijke normen als creatieve oplossingen nodig. Bovendien brengt het aantonen van milieueffecten extra kosten met zich mee, en niet alle bedrijven kunnen zich dat veroorloven. Dus hoge transactiekosten kunnen investeerders ontmoedigen om groene financieringsinstrumenten uit te geven.

Naar een geschikte aanpak

Dus, wat kunnen we doen? Hier zijn drie stappen die we kunnen nemen om impactinvesteringen op het gebied van klimaatadaptatie en veerkracht te bevorderen:

  1. Begin met een grondige analyse: Laten we eerst begrijpen hoe investeringen van invloed zijn op klimaatverandering en hoe ze gemeenschappen beïnvloeden. We moeten kijken naar de strategieën van financiële instellingen, hoe ze klimaatrisico’s beheren en welke producten en diensten ze aanbieden.
  2. Ontwikkel aangepaste metingen: In plaats van één maatstaf voor alles te hebben, moeten we metingen ontwikkelen die passen bij het soort investeringen dat we doen. Denk aan het aantal bedrijven dat klimaatbestendige strategieën implementeert, of het volume van hergebruikt water.
  3. Wees flexibel en inclusief: Standaardisatie is belangrijk, maar we moeten ook rekening houden met de unieke behoeften van gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Dit betekent dat we niet alleen naar kwantitatieve gegevens moeten kijken, maar ook naar kwalitatieve inzichten die we lokaal kunnen verzamelen.

Impactinvesteringen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn om gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering en veerkracht op te bouwen. Maar we moeten ervoor zorgen dat we evenveel aandacht besteden aan adaptatie als aan mitigatie. Alleen dan kunnen we echte verandering teweegbrengen en een duurzamere toekomst voor iedereen creëren.

Dit is een opiniestuk van Noémie Renier, 
Partner en Head of Debt for Financial Institutions
en Kapil Kanungo, Private Equity and Fund Development Manager bij Incofin.