• Je steunt wereldwijd micro-ondernemers
  • Je geniet een direct financieel voordeel
  • Je maakt de lokale instellingen mee sterker

Investeer in gedreven ondernemers en in jezelf.
Dit kan al vanaf €130,20.

Maak een verschil met Incofin cvso

Wie investeert in Incofin cvso maakt een wereld van verschil: de wereld wordt er mooier van, beter – en jij ook. Je kan onder bepaalde voorwaarde recht hebben op een belastingvermindering van 5 % (1). Als Incofin cvso goed presteert, bestaat de kans dat jij een dividend ontvangt. Sterker nog, terwijl jij droomt van morgen maak je elders in de wereld toekomstdromen waar.

Incofin cvso is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk die investeert in de dromen van ambitieuze ondernemers in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Met jouw investering helpen wij dappere durvers in het buitenland aan krediet en advies. Al 3,4 miljoen micro-ondernemingen groeien duurzaam dankzij de steun van de 2.600 aandeelhouders van ons duurzame fonds. En ook hun kapitaal is intussen mooi aangegroeid. Wil jij een verschil maken in de wereld? Begin dan bij Incofin cvso.

(1) Je krijgt een belastingvermindering van 5 % op het bedrag van jouw inschrijving op voorwaarde dat je minstens 390,60 EUR (= 3 x 1/20ste Incofin cvso-aandeel van 130,20 EUR) investeert gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden.

 

Waarschuwing

Investeren in coöperative aandelen houdt risico’s in. Incofin cvso is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk naar Belgisch recht. Inschrijven kan op hele aandelen met nominale waarde 2.604 euro of op 1/20ste van aandelen met nominale waarde 130,20 euro, of op een combinatie van beide. De aandelen zijn op naam, niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Het financiële rendement bestaat uitsluitend uit dividenden.

Er zijn geen instapkosten, uitstapkosten of beheersvergoedingen. Uittreden – geheel of gedeeltelijk – kan slechts tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (1 januari tot en met 30 juni), na akkoord van de Raad van Bestuur.Het gaat om een doorlopende openbare aanbieding van aandelen voor een periode van  12 maanden te rekenen vanaf de publicatie van de informatienota (i.e. vanaf 19 juli 2021 tot 18 juli 2022), tenzij de aanbieding vervroegd wordt afgesloten ten gevolge van het bereiken van het maximum bedrag van 5 miljoen EUR vóór het einde van deze 12-maanden periode.

Een investeerder loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan hebben op het financiële rendement. De financiële opbrengst bestaat uitsluitend uit dividenden. Lees daarom vooraf de informatienota met bijzondere aandacht voor de risicofactoren alsook het essentiële-informatiedocument.  Incofin cvso is onder andere onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Interesten waaraan schuldfinanciering gebeurt zijn onderhevig aan marktinvloeden en kunnen een impact hebben op de marges van het fonds. Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de liquiditeit van Incofin cvso.

In geval van klachten kan een investeerder zich wenden tot Incofin cvso, op 03 829 25 36 of via info@incofincvso.be, of kan zich richten tot de ombudsman voor financiële geschillen, de contactgegevens zijn: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

overlay
Nieuwe aandeelhouder?

In twee kliks doe je mee. Proficiat!

Ben je al vennoot?

Dan gaat inschrijven nog sneller.

Jaarverslag 2023