Kwartaalresultaten (Q3) Incofin cvso

december 15, 2020

Incofin cvso speelt kort op de bal

Incofin cvso en haar partnerorganisaties voelen de economische gevolgen van de coronacrisis. Daarom speelt Incofin cvso meer dan ooit kort op de bal. De portefeuilleopvolging gebeurt zeer intensief. We staan in nauw contact met onze partnerorganisaties en voeren op geregelde tijdstippen stresstesten uit. Er is regelmatig overleg met andere impactinvesteerders over gemeenschappelijke dossiers.  Daar waar nodig zorgt Incofin cvso, zij het onder strikte criteria, voor bijkomende financiering aan de microfinancieringsinstellingen. De focus ligt op zowel de financiële als de sociale prestaties van klanten. Klantgerichtheid en sterke sociale prestaties zijn de belangrijkste drijfveren om deze crisis te doorstaan en om de kwaliteit van Incofin cvso te behouden.

De nodige voorzichtigheid die Incofin ook in haar investeringsbenadering aan de dag legt, vertaalt zich in een daling van de investeringsportefeuille ten opzichte van het begin van het jaar. De portefeuille bedroeg einde oktober 74,6 miljoen euro tegenover 81,5 miljoen euro aan het begin van het jaar.

 

De opgebouwde reserves van Incofin cvso zijn hoger dan de risicoportefeuille

Het merendeel van de portefeuille presteert normaal ondanks toegenomen stressniveaus. Een deel van de partnerorganisaties en hun klanten kampen evenwel met terugbetalingsproblemen omwille van de coronacrisis. Dat is vooral het geval in Latijns-Amerika. Op 30 september 2020 hadden 7 van de 35 partnerorganisaties bij wie Incofin cvso een lening heeft uitstaan, betalingsmoeilijkheden. Uit voorzichtigheid zullen daarom dit boekjaar specifieke voorzieningen aangelegd worden voor 3 microfinancieringsinstellingen. Deze voorzieningen hebben uiteraard een negatieve impact op de resultaten: Incofin cvso sluit het derde kwartaal af met een negatief tussentijds resultaat en zal ook het jaar 2020 met rode cijfers afsluiten. Maar dankzij de aangelegde reserves en overgedragen winsten van de voorbije jaren, blijft de solvabiliteit van Incofin op peil.

Bovendien heeft Incofin in het verleden steeds een groot deel van de risicoportefeuille (partnerorganisaties met terugbetalingsproblemen) kunnen recupereren.  Zelfs als dit niet mogelijk zou zijn, is het duidelijk dat de eerder opgebouwde reserves en de provisies hoger zijn dan de risicoportefeuille.

 

We blijven onze taak opnemen: we blijven investeren en ondersteunen

De huidige investeringen bereikten op 30 september 3,5 miljoen micro-ondernemers via 41 partnerorganisaties in 27 landen. Onze partners hebben ondertussen niet ingeleverd op hun sociale impact. Een aantal voorbeelden hiervan kan u lezen in onze nieuwsbrief en op de website.

Ook in deze tijden blijft Incofin cvso haar sociale missie hoog in het vaandel dragen. Incofin cvso blijft investeren in haar partnerorganisaties en blijft ook inzetten op de juiste technische assistentie.  Zo zal Incofin cvso op het einde van 2020 net zoals de laatste jaren opnieuw 100.000 euro hebben geïnvesteerd in technische assistentieprojecten. Dat dergelijke projecten mooie resultaten opleveren kwam onlangs nog in de belangstelling toen onze partner in Kenya, Juhudi Kilimo, de Africa Digital Award won.

 

Investeerders blijven trouw aan Incofin cvso

Op 30 september telde Incofin cvso 2.488 aandeelhouders. Dat betekent dat we netto 30 nieuwe aandeelhouders sinds het begin van het jaar hebben mogen verwelkomen.  Er is tegelijkertijd wel een daling van het beheerde kapitaal vanwege één grote uitschrijving.

 

Hieronder ziet u het portefeuille overzicht voor het derde kwartaal 2020.

Balanscijfers (m €)09/202012/2019
Totaal beheerde portefeuille74,681,5
Leningen (senior)48,157,0
Achtergestelde leningen13,011,7
Participaties13,412,9
Aantal aandeelhouders2.4882.458