• Je steunt wereldwijd micro-ondernemers
  • Je geniet een direct financieel voordeel
  • Je maakt de lokale instellingen mee sterker

Investeer in gedreven ondernemers en in jezelf.
Dit kan al vanaf €130,20.

Wil jij ook een aandeel in het succes van dappere ondernemers?

Wie investeert in Incofin cvso, heeft een aandeel in het succes van gedreven ondernemers wereldwijd. Samen met meer dan 2.600 medeaandeelhouders investeer je in meer dan 40 organisaties in ontwikkelingslanden die op hun beurt 3,8 miljoen ondernemers vooruithelpen met (financiële) middelen en advies. Het leeuwendeel van hen heeft geen toegang tot het klassieke bankensysteem.

Beleggen met een sociaal rendement levert je ook financieel geen windeieren op:
de afgelopen tien jaar ontvingen onze aandeelhouders een dividend.
Je geniet onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 5% op het bedrag
dat je investeert(1)Aandeelhouder worden kan al vanaf 130,20 euro.

(1) Op voorwaarde dat je minstens 390,60 euro investeert (= 3 x 1/20ste Incofin cvso-aandeel
van 130,20 euro) gedurende een ononderbroken periode van 60 maanden.

 

Belangrijke informatie

Investeren in coöperatieve aandelen houdt risico’s in. Incofin cvso is een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk naar Belgisch recht. Inschrijven kan op hele aandelen met nominale waarde 2.604 euro of op 1/20ste van aandelen met nominale waarde 130,20 euro, of op een combinatie van beide. De aandelen zijn op naam, niet overdraagbaar en bij uittreding wordt maximaal de nominale waarde terugbetaald. Het financiële rendement bestaat uitsluitend uit dividenden.

Er zijn geen instapkosten, uitstapkosten of beheersvergoedingen. Uittreden – geheel of gedeeltelijk – kan slechts tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar (1 januari tot en met 30 juni), na akkoord van de Raad van Bestuur. Het gaat om een doorlopende openbare aanbieding van aandelen voor een periode van 12 maanden te rekenen vanaf de goedkeuring van de informatienota (i.e. vanaf 19 juli 2021 tot 18 juli 2022), tenzij de aanbieding vervroegd wordt afgesloten ten gevolge van het bereiken van het maximum bedrag van 5 miljoen euro vóór het einde van deze 12-maanden periode.

Een investeerder loopt het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. De vennootschap streeft vooral een belangrijk sociaal rendement na, wat een beperkende invloed kan hebben op het financiële rendement. De financiële opbrengst bestaat uitsluitend uit dividenden. Lees daarom vooraf de volledige informatienota met bijzondere aandacht voor de risicofactoren alsook het essentiële-informatiedocument. Incofin cvso is onder andere onderhevig aan markt-, concentratie-, debiteuren-, landen-, wisselkoers-, rente- en liquiditeitsrisico’s. Interesten waaraan schuldfinanciering gebeurt zijn onderhevig aan marktinvloeden en kunnen een impact hebben op de marges van het fonds. Daarnaast kunnen uittredingen een belangrijke impact hebben op de liquiditeit van Incofin cvso.

In geval van klachten kan een investeerder zich wenden tot Incofin cvso, op 03 829 25 36 of via info@incofincvso.be, of kan zich richten tot de ombudsman voor financiële geschillen, de contactgegevens zijn: North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel, 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

overlay
Nieuwe aandeelhouder?

In twee kliks doe je mee. Proficiat!

Ben je al vennoot?

Dan gaat inschrijven nog sneller.

Jaarverslag 2023