Lening van 2,8 miljoen euro om financiële inclusie in Indië te verhogen

november 23, 2021

Volgens de Wereldbank telde India in 2017 nog ongeveer 190 miljoen volwassenen zonder zelfs een bankrekening. Het enige land dat meer mensen telt zonder toegang tot het financiële diensten is China. India heeft de laatste jaren veel vooruitgang gemaakt op dat punt, maar vooral voor ondernemers in rurale gebieden blijft de deur naar betrouwbare financiële dienstverlening en kapitaal vaak gesloten. Ondernemers vallen daarom vaak terug op informele kredietbronnen wat de financiering een stuk duurder en risicovoller maakt. 84% van de kredietbehoeften van eenmanszaken en KMO’s worden in het rurale India via informele weg opgelost. Namdev wil ondernemers betere en vooral veiligere mogelijkheden aanbieden.

Namdev Finvest Private Limited (Namdev), werd in 2013 opgericht en ontwikkelde zich snel als één van de belangrijkste niet-bancaire financiële spelers in het noordwesten van India. Het bedrijf richt zich op het overbruggen van de financieringskloof waarmee micro-ondernemers en KMOs op het platteland worden geconfronteerd. De typische klanten van Namdev zijn zuivelbedrijfjes, kleine retailers, apotheken, voedselverwerkende bedrijven, boeren, en textielbedrijven. Terwijl de traditionele financiële spelers zich eerder op verstedelijkte gebieden richt, maakt Namdev het verschil door zich op kleine leningen te concentreren als ook door fysiek aanwezig te zijn in de meer afgelegen, landelijke gebieden. 81% van hun klanten wonen op het platteland.

Het bedrijf zit in een expansiefase en de schuldinvestering van 2,8 miljoen euro die Incofin cvso doet, is zeer welkom. Namdev zal het krediet aanwenden om hun werkgebied uit te breiden naar de Indiase provincies Gujarat en Mahya Pradesh.

Investment Manager Jairo Espejo en Investerings- en Researchanalist Ritesh Modi van Incofin zijn opgetogen over de overeenkomst: “Namdev zorgt voor een zeldzame combinatie van verregaande sociale impact, een straf managementteam en een gezonde financiële balans.  Terwijl Namdev menselijke contacten hoog in het vaandel draagt en de kredietovereenkomsten fysiek gebeuren, gebruikt de instelling digitale middelen voor de achterliggende processen waaronder het beoordelen van het krediet zelf.