Incofin cvso hernieuwt samenwerking met AF Kosovo

juni 28, 2021

Het partnership tussen The Agency for Finance in Kosovo (AF Kosovo) en Incofin cvso gaat terug tot 2012. Incofin cvso hernieuwt nu de samenwerking met de Kosovaarse microfinancieringsinstelling.

Met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar heeft Kosovo de jongste bevolking in heel Europa, wat de economische groei in het land ten goede kan komen.  Tegelijkertijd leeft bijna een derde van de bevolking onder de armoedegrens.  Het zijn net deze mensen die vaak uitgesloten worden van de financiële sector.  AF Kosovo ziet het als haar missie om daarom kansen te geven aan die kleine ondernemers die anders moeilijkheden hebben om toegang te krijgen tot financiële middelen.

AF Kosovo – ondertussen één van de microfinancieringsinstellingen in Kosovo met het grootste klantenbestand – doet dit al sinds 1999 en hanteert daarbij strenge ethische normen, waaronder een eerlijke behandeling van hun klanten.  Hiervoor werden ze in 2016 beloond met het Smart Campaign-certificaat.  Ook tijdens de lockdown-maatregelen deed AF Kosovo er alles aan om het nauwe contact met de klanten te behouden en hun klanten bij te staan.  De organisatie gaf haar klanten de mogelijkheid tot betalingsuitstel of herfinanciering van hun krediet.

 

Technische assistentie

Bovenop deze nieuwe lening, maakt Incofin cvso ook een budget vrij van 40.000 euro om AF Kosovo bij te staan met technische assistentie.  De bedoeling is om AF Kosovo de ruimte te geven een analysemodel te ontwikkelen dat klantengedrag op basis van historische gegevens kan inschatten en beoordelen.  Met deze tool zal AF Kosovo het risico op wanbetalingen kunnen verminderen, haar klanten een betere dienstverlening geven en haar kredietportefeuille kwaliteitsvol uitbreiden.