Impactfondsen zorgen voor blijvende groeicijfers

april 30, 2019

Tijdens haar algemene vergadering heeft Incofin cvso, het Belgisch impactinvesteringsfonds, naast innovatieve projecten ook mooie groeicijfers voor 2018 voorgesteld. Op basis van deze cijfers besloot de Algemene Vergadering om – voor het achtste jaar op rij – een dividend van 2,5 % procent uit te keren. Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat investeringen in duurzame projecten goed zijn voor planeet én belegger en dat er dringend nood is aan een aangepast wettelijk kader om zulke investeringen verder te stimuleren. Tijdens de Algemene Vergadering werd eveneens afscheid genomen van Frans Verheeke, die na 26 jaar de voorzittersfakkel doorgeeft aan Anita Dewispelaere.

Tijdens de Algemene Vergadering van Incofin cvso kon de Raad van Bestuur mooie groeicijfers voorleggen. Eind 2018 had Incofin cvso 80 miljoen EUR in portefeuille, wat een groei met 6,1 miljoen EUR vertegenwoordigt. “Daarmee steunen we niet alleen de toekomstplannen van 3,2 miljoen micro-ondernemers in 30 landen”, stelt afscheidnemend voorzitter Frans Verheeke, “we bieden onze aandeelhouders sinds 2010 ook een stabiel dividend van 2,5%”. Het kapitaal van Incofin cvso groeide in 2018 met 3 miljoen EUR aan tot 45 miljoen EUR.

Nieuwe initiatieven

“Deze mooie resultaten laten ons toe om steeds nieuwe paden te betreden”, stelt Loïc De Cannière, Managing Partner van Incofin Investment Management, de operationele partner van Incofin cvso. Zo keert Incofin jaarlijks een zogenaamde sociale dividend uit van 100.000 EUR, in de vorm van technische assistentie aan lokale partnerorganisaties bij de ontwikkeling van hun financiële aanbod. In 2018 ging deze steun naar 3 financiële partners in Ivoorkust, Kenia en Haïti. “Naast onze traditionele microfinanciering, willen we ook nieuwe hulpmiddelen inzetten om lokale ondernemers duurzaam vooruit te helpen”, legt De Cannière uit. “Zo hebben we bijvoorbeeld in Nicaragua een verzekering opgezet tegen natuurrampen, die kwetsbare boeren beter beschermt tegen de gevolgen van de klimaatverandering”. Incofin wil in toenemende mate kunnen investeren in sectoren zoals landbouw, energie, onderwijs, gezondheid en huisvesting.

Voorzitterswissel

Die evoluties zullen in de komende jaren in goede banen worden geleid door Anita Dewispelaere, die de voorzittersfakkel na 26 jaar overneemt van Frans Verheeke. Mevrouw Dewispelaere is al sinds 2015 aandeelhouder van Incofin cvso en beschikt over een ruime ervaring bij onder meer ArcelorMital.  “Ik ben bijzonder verheugd dat ik het voorzitterschap nu kan overnemen, op een ogenblik dat we vernieuwende projecten lanceren en de impact-indicatoren van onze fondsenbeheerder (Incofin IM) volledig hebben afgestemd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Gekoppeld aan ons nieuw online platform kunnen we de resultaten van onze investeringen op de voet volgen en als nooit tevoren aantonen wat onze werking concreet betekent op maatschappelijk, ecologisch en financieel vlak”.

Pleidooi voor aangepast wetgevend kader

In de marge van de Algemene Vergadering werd nogmaals gepleit voor het vergemakkelijken van de toegang tot impact-investeringsfondsen voor particuliere beleggers in België. De veel te restrictieve Belgische wetgeving (die onder meer aan particuliere beleggers oplegt om een minimumbedrag van 100.000 tot 250.000 EUR te investeren naargelang het financiële product) schrikt geïnteresseerde beleggers af en dwingt Belgische beheerders van impact-investeringsfondsen om hun fondsen naar buitenlands recht op te richten, in bijvoorbeeld Luxemburg, Nederland en Duitsland, die wel over geschikte wetgeving beschikken.  Een wetsvoorstel dat ertoe strekte de Belgische regels te aligneren op die van de ons omringende landen, werd eind 2018 in de Kamer ingediend, maar zal niet meer tijdens deze legislatuur gestemd worden. “We hopen dat de nieuwe meerderheid dit voorstel opnieuw oppikt na de verkiezingen, zodat België ook in de toekomst trendsetter kan blijven in duurzame investeringen.”, zegt Anita Dewispelaere.