Incofin Investment Management (Incofin IM), de fondsenbeheerder van Incofin cvso mocht in het voorjaar van 2023 twee nieuwe aandeelhouders verwelkomen. Voorzitter en oprichter van Incofin IM, Loïc De Cannière licht hier de verhouding tussen Incofin cvso en Incofin IM toe en geeft wat meer uitleg bij de intrede van de nieuwe mede-aandeelhouders van Incofin cvso.

Incofin cvso’ staat voor ‘Incofin coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk’. Het werd in 1992 door vdk bank opgericht. Ondertussen telt Incofin cvso meer dan 2.500 aandeelhouders. Investeerders (coöperanten) kunnen in- en uittreden bij Incofin cvso, dat eigenlijk een fonds met variabel kapitaal is. Het door de aandeelhouders bijeengebrachte kapitaal van Incofin cvso is over de jaren heen samen met de reserves onafgebroken gegroeid (met uitzondering van 2020) tot meer dan 55 miljoen euro.

Daarenboven ontleent Incofin cvso ook nog fondsen, zodat het meer dan 70 miljoen euro aan investeringsmiddelen kan inzetten.

Incofin IM’ staat voor ‘Incofin Investment Management nv’. Het is een vennootschap die als fondsenbeheerder van verschillende fondsen optreedt. Incofin IM werd in 2009 opgericht als een ‘spin-off’ van Incofin cvso. De oorspronkelijke aandeelhouders van Incofin IM waren Incofin cvso en ‘Incoteam’, een vehikel dat kapitaal van de teamleden van Incofin IM bundelt. Het opzet van Incofin IM is om meerdere fondsen naast Incofin cvso te ontwikkelen en te beheren, die diverse impact-thema’s bestrijken. Op die manier kan de impact van de Incofin-familie verbreed worden. Vandaag is Incofin IM een onderneming met bijna 100 werknemers, verspreid over 5 locaties (België, Colombia, Kenya, India, Cambodja). Incofin IM verstrekt op de eerste plaats diensten aan Incofin cvso dat niet over een eigen team beschikt. Die diensten omvatten: identificatie, uitvoering en opvolging van investeringen in het Globale Zuiden, administratie en boekhouding van het fonds, rapportering, fundraising, opvolging van de aandeelhouders. Daarnaast heeft Incofin IM in de loop der jaren fondsen opgericht die actief zijn in landbouw, voeding en waterproductie. Incofin IM treedt op als beheerder van deze fondsen. Dat wil zeggen dat Incofin IM alle activiteiten van deze fondsen van A tot Z zelf organiseert. Soms wordt Incofin IM als adviseur gevraagd van bestaande fondsen van derden. Incofin IM verleent deze fondsen dan specifieke diensten, veelal op het vlak van identificatie, uitvoering en opvolging van investeringen in het Globale Zuiden. Ondertussen beheert en adviseert Incofin een tiental actieve fondsen die samen meer dan 1,4 miljard EUR vertegenwoordigen. Incofin IM is in zijn niche één van de belangrijkste spelers in Europa.

Incofin IM zelf beschikt over een relatief klein kapitaal van enkele miljoenen euro. Het verdienmodel van Incofin IM is eenvoudig. De verschillende fondsen vergoeden Incofin IM voor de geleverde diensten. Daarmee betaalt Incofin IM voornamelijk zijn eigen team.

Recent traden twee nieuwe minderheidsaandeelhouders tot Incofin IM toe: Korys, de investeringsholding van de familie Colruyt, en DPAM, de asset manager van de Bank Degroof-Petercam. De intrede van deze nieuwe aandeelhouders had een dubbel doel. Enerzijds hebben deze nieuwe aandeelhouders op een kapitaalsverhoging van Incofin IM ingeschreven, waardoor de kapitaalsbasis van de vennootschap verstevigd werd. Dat was nodig omdat Incofin IM ook moet investeren in de fondsen die het zelf beheert. Dat vereist kapitaal. Anderzijds werden de nieuwe aandeelhouders dusdanig geselecteerd, dat zij de verdere groei van de fondsen onder beheer van Incofin IM kunnen ondersteunen door hierin te investeren, hetzij rechtstreeks (Korys), hetzij door deze fondsen aan hun klanten aan te bieden (DPAM). Na deze intrede behoudt Incofin cvso 25% van de aandelen van Incofin IM. Incoteam, het vehikel van het team, blijft meerderheidsaandeelhouder. Doordat tientallen werknemers van Incofin IM ook mede-aandeelhouder zijn van Incofin IM, via Incoteam, zijn hun betrokkenheid en motivatie aanzienlijk. Het model van Incofin is vrij uniek in de sector. Het partnership met DPAM en Korys is een grote stap voor Incofin IM, die daardoor zijn impact-voetafdruk in het Globale Zuiden nog verder kan verstevigen.