Hoopgevende kwartaalcijfers Incofin cvso

december 22, 2021
Portefeuille blijft stabiel
Gezien het voorzichtige investeringsbeleid dat Incofin nog steeds toepast, blijft de grootte van de portefeuille met 73 miljoen euro stabiel ten opzichte van einde 2020.
impact investeren
Incofin cvso blijft haar sociale missie uitvoeren
Incofin blijft onverminderd haar sociale missie uitvoeren en heeft 22,5 miljoen euro aan nieuwe investeringen gedaan in de eerste drie kwartalen van 2021.Incofin cvso bereikt met haar portefeuille op dit moment 3,4 miljoen micro-ondernemers (waarvan 74% vrouwen) in 29 landen. Dat aantal ligt lager dan de 4,7 miljoen euro op het einde van 2020. Dat komt omdat de lening aan Fusion in India ten einde is gelopen.
investeren met impact
Hoopgevend resultaat
Na een moeilijk jaar 2020, treedt Incofin cvso bij het afsluiten van het derde kwartaal van 2021 naar buiten met een positief resultaat van EUR 783.000.
sociaal investeren in microfinanciering
Investeerders blijven trouw aan Incofin cvso
Aan het einde van september telde Incofin cvso 2.564 aandeelhouders. Sinds het begin van het jaar mochten we (netto) 10 nieuwe aandeelhouders verwelkomen. Dat heeft zich vertaald in een lichte stijging van het beheerde kapitaal, +416.000 euro.
sociaal rendement
Balanscijfers (m €)09/202112/2020
Totaal beheerde portefeuille72,675,2
Leningen (senior)45,246,8
Achtergestelde leningen11,713,0
Participaties15,715,4
Aantal investeringen5758
Afwaarderingen en provisies
Provisies2,24,1
% totale leningsportefeuille3,8%6,8%
PAR 305,3%5,8%
PAR 30 + herstructureringen7,0%15,3%
Financiering
Kapitaal en reserves49,849,4
Ingehouden winsten3,85,4
Financiering vreemd vermogen19,328,2
Beschikbare kredieten en cash14,718,7
Waarde per aandeel (in euro)
Net asset value (NAV)2.9332.894
Nominale waarde2.6042.604
Aantal aandeelhouders2.5642.554
RESULTAAT (miljoen euro)09/202112/2020
Inkomsten uit deelnemingsportefeuille0,30,9
Inkomsten uit leningen (senior + achtergesteld)-0,13,2
Provisies1,9-2,9
Operationele kosten-1,1-1,6
Andere inkomsten0,30,1
Operationeel resultaat (EBIT)1,3-0,2
Financieel resultaat-0,4-1,0
Belastingen-0,1-0,4
Resultaat na belastingen0,8-1,6