Hoe digitalisering leidt tot betere financiële dienstverlening

De stijgende digitalisering zorgt voor een spectaculaire toename van financiële inclusie in opkomende economieën. Vooral voor kleine ondernemers en boeren in afgelegen gebieden was de afstand met kredietverlening en andere financiële producten vaak letterlijk te groot. Digitale en mobiele applicaties helpen deze afstand overbruggen.

De digitale revolutie biedt de kans om snelle financiële en sociale diensten op maat van de klant te leveren. Ook aan mensen met een laag inkomen. Met hulp van het Technische Assistentie (TA)-programma dat Incofin ter beschikking stelt, heeft het Keniaanse Juhudi Kilimo een mobiele applicatie ontwikkeld voor noodleningen. Een familielid valt bijvoorbeeld ziek net voor het oogsten. Een noodlening kan dan ter hulp snellen met de nodige middelen om op het laatste nippertje een extra kracht in dienst te nemen. Klanten hebben rechtstreeks toegang tot deze lening via hun mobiele telefoon.

Screenshot van de app van Juhudi Kilimo

Incofin cvso helpt Juhudi Kilimo verder met het uitbreiden van de digitale mogelijkheden. Recent werd een TA-project goedgekeurd dat ervoor gaat zorgen dat ook de aanvraag van andere soorten leningen volledig digitaal kan verlopen.

Digitalisering Advans in Ivoorkust blijkt een succes

Gelijkaardige inspanningen binnen het TA-programma hebben ertoe geleid dat onze partner uit Ivoorkust, Advans, er in geslaagd is om een digitaal agent-bank-platform op te zetten. Concreet betekent dit dat klanten hun geld kunnen ophalen of storten via 90 tankstations over het hele land. Bovendien zijn de mobiele banktransacties dankzij de nieuw gecreëerde mogelijkheden vertienvoudigd.