Groeikapitaal voor Incofin Investment Management van nieuwe aandeelhouders Korys en DPAM

april 20, 2023

De beheerder van het Incofin cvso-fonds, Incofin Investment Management (Incofin IM) haalt vers kapitaal op bij nieuwe aandeelhouders Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en Korys (de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt). Dankzij deze transactie kan Incofin zijn groei versnellen en zijn impact in opkomende landen vergroten. De nieuwe investeerders vervoegen de twee oprichtende aandeelhouders van Incofin: enerzijds Incofin cvso, waaruit Incofin is ontstaan in 2009, en anderzijds Incoteam, het vehikel waarin de personeelsleden van Incofin een meerderheidsbelang hebben.

We begrijpen dat de op elkaar lijkende namen Incofin IM, Incofin cvso, en Incoteam wat verwarring kunnen brengen over de onderlingende verhoudingen. Loïc De Cannière, Stichter en Voorzitter van Incofin IM, geeft daarom hier meer uitleg over de (nieuwe) aandeelhoudersstructuur.

 

In een recent onderzoek wordt de huidige impactinvesteringsmarkt in België geraamd op 6 tot 16 miljard euro, wat neerkomt op 1 tot 2,5% van het totaal beheerd vermogen in België. Dit onderzoek gaat ervan uit dat de Belgische impactinvesteringsmarkt het potentieel heeft om binnen vijf jaar te verdubbelen. De intrede van twee nieuwe aandeelhouders voor Incofin toont aan dat de belangstelling voor impactinvestering ook bij investeerders in België toeneemt. Voorzitter van Incofin cvso, Michiel Geers, is verheugd over de grotere impact die kan gecreëerd worden met het nieuwe kapitaal: “Sinds de oprichting van Incofin cvso in 1992 – nu meer dan 30 jaar geleden – heeft het fonds als missie ondernemers in opkomende economieën te ondersteunen door hen passende financieringen aan te bieden. Incofin cvso is er trots op dat dit traject het mogelijk heeft gemaakt om nieuwe gelijkgestemde aandeelhouders in Incofin IM aan te trekken. Zo zal Incofin IM zijn sterke groeipad de komende jaren kunnen verderzetten, met nog meer positieve impact voor ondernemers in opkomende economieën.”

Nieuwe terreinen verkennen, zowel wat activaklassen als geografische gebieden betreft, was altijd al de kern van de ondernemersaanpak van Incofin. De kapitaalsverhoging betekent een boost voor de capaciteit van de onderneming om nieuwe initiatieven te lanceren, waaronder fondsen die een slimme klimaat- en genderfocus integreren. Bovendien is Incofin een voorloper in het ontwikkelen van best practices in impactmeting en -rapportering.

De unieke troeven van het bedrijf kunnen worden toegeschreven aan de gedrevenheid en onafhankelijkheid van het management. Toch beseften we in 2020 dat we ons groeitraject moesten stimuleren door vers kapitaal aan te trekken en samen te werken met partners, om  enorme, onaangeboorde investeringsmogelijkheden te kunnen benutten. We zochten partners die bijdragen tot een uitmuntend bestuur en die onze bedrijfscultuur ondersteunen. DPAM en Korys vormen de winnende combinatie. Met hen aan boord blijven we met trots een bedrijf dat geworteld is in België, maar met een onbeperkt wereldwijd bereik.”Loïc De Cannière, Oprichter en Voorzitter van Incofin Investment Management

Voor DPAM voelt deze allereerste investering in een impactinvesteringsbedrijf als een natuurlijke volgende stap die aansluit bij de jarenlange inzet van het bedrijf inzake duurzaamheid.

“We overwegen al lange tijd om ons aanbod op het vlak van impactbeleggingen uit te breiden, zowel in private debt als private equity. We noteren ook een groeiende vraag van cliënten op dit gebied waar we aan willen voldoen. Vandaag zijn we een toonaangevende speler voor verantwoord beleggen in opkomende markten. Dit partnership sluit volledig aan bij ons engagement voor duurzaamheid en versterkt de sociale component ervan.” – Peter De Coensel, CEO DPAM

Voor Korys en Incofin is dit niet het eerste partnerschap.

We zijn verheugd dit partnerschap met Incofin verder te verdiepen,” zegt Frederik Bauwens, Investment Director bij Korys.Na een eerste investering in agRIF[1] in 2016 werd Korys in 2021 hefboominvesteerder in het India Progress Fund[2]. We zijn een langetermijninvesteerder met een focus op duurzaamheid en we werken graag samen met partners die onze kernwaarden delen en een positieve impact willen hebben. Samen met de bestaande aandeelhouders van DPAM zorgen we ervoor dat Incofin een onafhankelijke investeerder blijft, verankerd in België, maar met een wereldwijde impact. Bovendien vinden we het geweldig dat dit partnerschap ons netwerk zal uitbreiden en ons zal helpen in contact te komen met nieuwe spelers die actief zijn binnen domeinen die ons nauw aan het hart liggen.”

Alle betrokken partijen benadrukken hoe dit nieuwe partnerschap een geweldige opportuniteit is om een duurzamere impact en financiële inclusie te bewerkstelligen voor mensen met een laag inkomen in opkomende landen. Een belangrijk nieuw initiatief bevindt zich al in een vergevorderd stadium en zal binnen enkele maanden officieel van start gaan.

Meer uitleg over de (nieuwe) aandeelhoudersstructuur vindt u hier.

[1] AgRIF (Agricultural and Rural Impulse Fund) is een multiregionaal microfinancieringsfonds beheerd door Incofin dat zich specifiek richt op de landbouw en het platteland.

[2] Incofin India Progress Fund is een impactfonds voor plattelandsontwikkeling in India dat in 2021 werd gelanceerd.