Financiële resultaten Q3 2018

december 17, 2018

De investeringsportefeuille van Incofin CVSO bedraagt per 30 september 2018 € 84 miljoen (+12%), vooral door een toename van de leningenportefeuille naar 50 kredieten (49 in 2017) aan 42 partner instellingen in 28 landen (25 in 2017). Zowel de achtergestelde leningen- als participatie portefeuille bleven stabiel. We hopen gedurende 2019 nieuwe aandelenparticipaties te kunnen realiseren.

Momenteel worden dankzij de gedane investeringen wereldwijd 3,5 miljoen micro-ondernemers ondersteund, een stijging van 0,3 miljoen tegenover eind 2017.

Het resultaat na financiële lasten en belastingen bedraagt na 9 maanden € 0,71 miljoen. Het resultaat is in lijn met de verwachtingen. Het is een normaal resultaat, weliswaar lager dan vorig jaar, omdat in 2017 uitzonderlijke (éénmalige) meerwaarde werden geboekt uit de verkoop van kapitaalsparticipaties.