Belangrijke wijziging vrijstelling roerende voorheffing op dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen

maart 15, 2018

Sinds 2018 is er een nieuwe regeling in verband met de vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd door erkende coöperatieve vennootschappen met sociaal oogmerk. De specifieke vrijstelling van roerende voorheffing op uw eerste schijf van 190 EUR is niet meer van toepassing. Onze vroegere vrijstelling wordt nu geïntegreerd in de nieuwe algemene vrijstelling die wordt ingevoerd ten aanzien van dividenden van aandelen.

De nieuwe algemene vrijstelling houdt in dat de eerste schijf van 640 EUR dividenden vrij is van roerende voorheffing. Enkel dividenden van aandelen komen in aanmerking voor deze vrijstelling, zowel van Belgische als buitenlandse aandelen. (Aandelen)fondsen en andere vormen van beleggingen komen niet in aanmerking. Aandelen van erkende coöperatieve vennootschappen zoals Incofin komen wel in aanmerking. Deze regeling is van toepassing op de dividenden die je vanaf 2018 ontvangt. Deze vrijstellingsregel geldt enkel voor natuurlijke personen.

Een andere verandering is dat de vrijstelling niet meer aan de bron wordt toegepast, wel via de aangifte in de personen belasting. Voortaan wordt dus roerende voorheffing afgehouden van het gehele bedrag aan dividenden, en zal de vrijstelling pas verrekend en gerecupereerd worden in uw volgende aangifte.

Welke roosters dit zullen zijn in de aangifte moet door de fiscale overheid nog worden bepaald en uitgevoerd.

We verliezen dus onze specifieke vrijstelling, voor coöperatieve vennootschappen zoals Incofin, op de eerste schijf van 190 EUR dividenden maar we kunnen voortaan genieten van de nieuwe algemene vrijstelling van 640 EUR.

Lees meer op de Info & voorwaarden pagina.