Aandeelhouders keuren 1,5% dividend goed

juni 14, 2023

Op 26 april kwamen aandeelhouders en sympathisanten van Incofin cvso bijeen in de Gentse Handelsbeurs voor het jaarlijkse Investor Event. Er werd teruggeblikt op de resultaten van Incofin cvso in 2022: zowel de financiële prestaties als de impact die werd gerealiseerd kwamen aan bod.

Incofin cvso kon 2022 afsluiten met een positief resultaat (22% hoger dan einde 2021). De Raad van Bestuur stelde daarom voor om het dividend naar 1,5% te  verhogen, wat unaniem door de aanwezige aandeelhouders werd goedgekeurd.

Ook op impactvlak kan Incofin cvso mooie cijfers voorleggen: via 38 lokale organisaties bereikt het fonds 3,8 miljoen ondernemers, waarvan 72% vrouwen, in 24 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Dat Incofin cvso met de meest impactvolle organisties samenwerkt, blijkt uit de auditscore van non-profitorganisatie Cerise: zij scoren consistent hoger in alle deelaspecten (zoals bijvoorbeeld hoe verantwoord men met klanten omgaat). Meer financiële en impactinformatie en verhalen over het voorbije jaar vindt u in het jaarverslag.

Wil u nog eens nagenieten van de mooie avond, of kon u er niet bij zijn, maar bent u benieuwd naar hoe het is geweest, bekijk dan zeker onderstaand filmpje. We hopen u volgend jaar (opnieuw) te mogen verwelkomen.