Het eerste kwartaal brengt een positief resultaat

juni 28, 2021

Portefeuille blijft stabiel

Gezien het voorzichtige investeringsbeleid dat Incofin nog steeds toepast, blijft de grootte van de portefeuille met 75 miljoen euro stabiel.

 

Ook met een voorzichtig investeringsbeleid vergroot Incofin cvso haar impact

Incofin blijft haar sociale missie uitvoeren.  Een voorzichtig investeringsbeleid heeft Incofin cvso niet gehinderd om te blijven investeren in impact.  In het eerste kwartaal van 2021, leende Incofin cvso 3,1 miljoen euro aan nieuwe partnerorganisaties.

Terwijl de investeringen van Incofin cvso op het einde van 2020 nog 4,7 miljoen ondernemers bereikten, is dat nu gestegen tot 5,1 miljoen micro-ondernemers via 41 partnerorganisaties in 27 landen.

 

Opnieuw een positief resultaat

Na een moeilijk jaar 2020, knoopt Incofin cvso in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw aan met een positief resultaat van EUR 357.000.  Het voorzichtig beleid houdt de balans stabiel en er werden sterke buffers aangelegd.

 

Investeerders blijven trouw aan Incofin cvso

Dat de aandeelhouders van Incofin cvso het fonds trouw blijven blijkt eens te meer.  Op 31 maart telde Incofin cvso 2.570 aandeelhouders. Dat betekent dat we netto 16 nieuwe aandeelhouders hebben mogen verwelkomen sinds het begin van het jaar.  Ook zien we een lichte stijging van het beheerde kapitaal.

Balanscijfers (m €)03/202112/2020
Portefeuille75,075,2
Leningen46,346,8
Achtergestelde leningen13,013,0
Participaties15,615,4
Aantal investeringen5158
Afwaarderingen en provisies
Provisies4,24,1
% totale leningsportefeuille7,1%6,8%
Financiering
Kapitaal en reserves49,949,4
Ingehouden winsten3,85,4
Financiering vreemd vermogen28,228,2
Beschikbare kredieten en cash13,813,7
Waarde per aandeel (in €)
Net asset value (NAV)2.9102.894
Nominale waarde2.6042.604
Aantal aandeelhouders2.5702.554

 

Resultaat (m €)03/202112/2020
Inkomsten uit deelnemingsportefeuille0,20,9
Inkomsten uit leningen (senior + achtergesteld)0,83,2
Provisies-0,2-2,9
Operationele kosten-0,4-1,6
Andere inkomsten0,00,1
Operationeel resultaat (EBIT)0,5-0,2
Financieel resultaat-0,1-1,0
Belastingen0,0-0,4
Resultaat na belastingen0,4-1,6