Hoe microkredieten ondernemers in India vooruithelpen

november 9, 2020
Zoals de meeste landen ging India einde maart in een lockdown. De economische gevolgen – vooral voor de zwaksten in de maatschappij – laten zich voelen. Dat tal van kleine ondernemers zich dankzij microleningen staande weten te houden en er soms zelfs sterker uitkomen geeft hoop.

Aangezien cijfers niet alles zeggen laten we u kennismaken met twee ondernemende vrouwen uit Bihar, een provincie in het noordoosten van India. Mede dankzij het werk van onze microfinancieringspartner SAVE Solutions zijn zij erin geslaagd om in een moeilijke periode een stap vooruit te zetten en hun gezin financiële stabiliteit te geven. 

Zoals in vele dorpjes in India zijn de voorzieningen en infrastructuur zeer beperkt in Kanhauli Manohar. Het opbouwen van een leefbaar inkomen is er een schier onmogelijke uitdaging. Veel gezinnen zijn doorheen de jaren uit het dorp weggetrokken op zoek naar meer financiële stabiliteit in de omliggende steden.

Sanchuli met een vertegenwoordiger van SAVE.

Wanneer India einde maart in lockdown ging kwamen bijna alle economische en openbare activiteiten in de steden tot stilstand en velen zagen hun job verloren gaan en veel gezinnen zoals dat van Sanchuli zagen zich gedwongen terug te keren naar hun geboortedorp.

Maar Sanchuli bleef niet bij de pakken zitten en wendde zich tot SAVE om een krediet aan te gaan van 30.000 roepies (ongeveer 350 euro). Het geld gebruikte ze om in een voorraad levensmiddelen en andere basisbenodigdheden te investeren die ze van deur tot deur ging verkopen en zo haar dorp hielp bevoorraden. Het inkomen dat ze hiermee weet te verdienen helpt haar en haar gezin doorheen een moeilijke periode.

Khushbu: “Deze crisis heeft me nog meer gemotiveerd om een bedrijf in mijn eigen dorp te runnen in plaats van naar een grote stad te migreren.”

Khushbu beheert een kruidenierszaak met een zeer beperkte stock. Omdat ze haar zaak wilde uitbreiden ging ze op zoek naar een lening. Omdat Khushbu maar weinig spaargeld had om op terug te vallen en geen onderpand kon bieden vond ze in deze onzekere tijden niemand die bereid was haar een lening toe te kennen.

Tot op het moment dat ze bij SAVE aanklopte. De microfinancieringsinstelling leende haar 25.000 roepies (ongeveer 285 euro) zonder een onderpand te vragen. waarmee ze haar winkeltje en voorraden kon uitbreiden. Zo slaagde ze erin meer te verkopen en haar omzet ondanks de coronacrisis te doen toenemen.