Halfjaarlijkse resultaten Incofin cvso

september 25, 2020

Naast het menselijke leed dat de coronapandemie heeft veroorzaakt, bracht het bestrijden ervan wereldwijd ook economische gevolgen met zich mee.

Incofin cvso blijft investeren en kleine ondernemers ondersteunen in de diverse opkomende regio’s waarin het actief is. Door de zelfredzaamheid van ondernemers (meestal vrouwen) in die regio’s te bevorderen, bieden we hen de beste kansen om deze crisis te overleven.

De huidige investeringen bereikten op 30 juni 4,5 miljoen micro-ondernemers via 43 partner organisaties in 28 landen.

 

De Covid-19-crisis zorgt voor stabilisatie van de investeringsportefeuille

Incofin cvso heeft in de context van de Covid-19crisis veel voorzichtigheid aan de dag gelegd in zijn investeringsbenadering. Daardoor bleef de investeringsportefeuille op 30 juni 2020 met net geen 82 miljoen relatief stabiel in vergelijking met het begin van het jaar (toen bedroeg de portefeuille 81,5 miljoen euro). 

De portefeuilleopvolging gebeurt intensiever dan ooit; we staan in nauw contact met onze partnerorganisaties en voeren op geregelde tijdstippen stresstesten uit. 

 

Incofin cvso sluit het tweede kwartaal af met een positief tussentijds resultaat  

Het resultaat na belastingen voor het eerste half jaar van 2020 bedraagt 880.000 euro. Dat stemt overeen met een rendement op het (gemiddelde) kapitaal van 2,1% op jaarbasis.   

 

De opgebouwde reserves van Incofin cvso zijn hoger dan de risicoportefeuille

Over de laatste jaren heeft Incofin cvso een reserve opgebouwd van 7,9 miljoen euro. Incofin verwacht dat de risicoportefeuille inclusief geherstructureerde leningen in het volgende kwartaal 6,4 miljoen euro zal bedragen. Historisch heeft Incofin een groot deel van de risicoportefeuille kunnen recupereren. Zelfs als dit niet mogelijk zou zijn, is het duideiljk dat de reserves hoger zijn dan de risicoportefeuille. Desalniettemin zal Incofin cvso uit voorzorg de komende maanden een deel van de gerealiseerde winst gebruiken om haar provisies te verhogen.

 

Investeerders blijven trouw aan Incofin cvso

Op 30 juni telde Incofin cvso 2.463 aandeelhouders. Dat betekent dat we netto vijf nieuwe aandeelhouders hebben mogen verwelkomen.