Loïc de Cannière, Managing Partner & Founder Incofin, benoemd tot voorzitter van de prestigieuze ‘Social Performance Task Force’

juli 12, 2019

In februari 2019 verkozen de Raad van bestuur en het secretariaat van de Social Performance Task Force (SPTF) Loïc de Cannière, Managing Partner & Founder Incofin Investment Management, tot nieuwe voorzitter van de Raad van bestuur. Met meer dan 18 jaar ervaring in de impact sector aan zowel de investering- als fondsenwervingkant, zal Loïc de prestaties in de financiële inclusive industrie van SPTF sterk kunnen benadrukken en effectief communiceren naar een breed publiek.

“Ik zie een enorme behoefte en verantwoordelijkheid om via universele en geschikte bewoordingen de inzichten van het Social Performance Management (SPM) de delen bij beleggers,” zegt Loïc. “Ik begrijp dat de bijdrage van de SPTF aan de ontwikkeling en bevordering van universele normen en goede praktijken van het SPM in de financiële ruimte van cruciaal belang is voor de geloofwaardigheid van de sector. Daarom ben ik gemotiveerd om een actieve bijdrage te leveren aan de missie van de SPTF.”

Als één van zijn eerste activiteiten als nieuwe voorzitter nam Loïc deel aan een panelgesprek tijdens de meest recente ‘SPTF 2019 Social Investor Work Group Meeting’ in Washington D.C., die plaatsvond op 3 april.  Hij deelde zijn mening over het onderwerp ‘Wat onderscheidt ons als maatschappelijk verantwoordelijke beleggers’ in het kader van de stijgende bezorgdheid van de ‘impact washing’ door nieuwe spelers in de markt.

“Ik denk dat het label van ‘Impact Fund Manager’ (Fondsbeheerder maatschappelijk verantwoordelijke beleggingen) alleen geloofwaardig is als we heel concreet zijn over wat we willen bereiken en hoe ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ wordt gedefinieerd, bewaakt en gemeten,” verklaart Loïc. Hij deelde het pionierswerk van Incofin met betrekking tot de toegepaste methodologie in het kader van duurzaam beleggen van de afgelopen 10 jaar met het publiek.