Uniek initiatief van Incofin beschermt bijna achttienduizend Nicaraguaanse koffie- en graantelers tegen impact klimaatverandering

december 6, 2018

De globale impact investeringsmaatschappij Incofin verhoogt met een klimaatverzekering, gebaseerd op satellietwaarnemingen, de economische veerkracht van lokale boeren die kreunen onder de gevolgen van de klimaatverandering. Kleine Nicaraguaanse landbouwers hadden tot voor kort door een gebrek aan kennis, vertrouwen of financiële middelen geen enkele vorm van klimaatverzekering tegen onder andere tropische stormen en langdurige droogtes. Incofins initiatief brengt het beheer en de uitbetaling van zo’n verzekering nu op groepsniveau en in handen van lokale microfinancieringsinstellingen of MFI’s. Met succes.

Nicaragua dreigt op lange termijn samen met Honduras, Haïti en Myanmar de grootste dupe te worden van de klimaatveranderingen – zo blijkt uit de Global Climate Risc Index (CRI). Het Centraal-Amerikaanse land heeft steeds vaker te maken met magere oogsten veroorzaakt door aanhoudende droogtes, langdurige regenbuien en orkanen. De prijzen van landbouwverzekeringen tegen extreme weersomstandigheden swingen echter de pan uit. Bovendien kennen veel kleine boeren de werking van zo’n verzekering niet, of staan ze er wantrouwig tegenover. Een heikele situatie, vooral voor de meest kwetsbare landbouwers: boerinnen en boeren met een gehuurd of klein stuk land.

Incofin breekt nu als eerste voor die groep een lans met een verzekering op mesoniveau. Concreet verzekeren lokale microfinancieringsinstellingen zich eerst. Wanneer weerfenomenen de gronden en het vee van boeren teisteren, betaalt de verzekeraar de MFI’s. Met dat uitbetaalde verzekeringsgeld creëren de microfinancieringsinstellingen een speciaal reservefonds voor lokale boeren. Daarna analyseren de MFI’s hun portfolio van landbouwers in de getroffen streek en gaan ze ter plekke om uit te maken welke boeren het zwaarst hebben geleden. Essentieel hier is dat landbouwers niet enkel beschermd zijn tegen extreme weerfenomenen, maar ook tegen frequentere kleinschaligere klimaatveranderingen die langdurige nadelige effecten hebben – uniek voor een landbouwverzekering. Tenslotte herstructureren de MFI’s leningen voor lokale landbouwers of versoepelen ze hun afbetalingstermijnen. De kern van het verhaal is dat deze boeren zo hun families van een inkomen en het bijhorende brood op de plank kunnen blijven voorzien.

Incofin lanceerde dit project in juli 2017 in samenwerking met de lokale MFI’s Fundenuse, Fundeser en MiCrédito en met financiële steun van onder andere de Inter-American Development Bank (IADB) en de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO). Afgelopen zomer bewees het initiatief na een grootschalige droogte al zijn nut en doeltreffendheid voor lokale koffie- en graantelers. Dankzij de steun van Incofin kunnen de MFI’s verder investeren in financiële vorming en bijstand voor kleine boeren. Samen maken ze kleine boerenfamilies resistenter tegen de effecten van de klimaatverandering.